Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Trivunić dr Milan

Profesor

Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata

Više detalja

Odabrana poglavlja bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu

Više detalja

Napredne tehnologije građenja

Više detalja

Odabrana poglavlja menadžmenta u građevinarstvu

Više detalja

Odabrana poglavlja modeliranja procesa u građevinarstvu

Više detalja

Prefabrikacija i tehnologija montaže

Više detalja

Industrijalizacija u građevinarstvu

Više detalja

Tehnologija i organizacija građenja 2

Više detalja

Tehnologija i organizacija građenja 1

Više detalja

OGRPRN – Organizacija građevinskih radova pri rekonstrukciji naselja

Više detalja
1 2

Search For Courses