Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Naziv studijskog programa master akademskih studija je Upravljanja rizicima od katastrofalnih događaja i požara, a akademski naziv koji se stiče je Master inženjer – upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.

MAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Lista predmeta

Pretraga predmeta: