Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Studije

Studije na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu podeljene su na tri stepena. Nastavni planovi su koncipirani tako da prate savremene trendove, pa su ugrađeni osnovni principi i okviri shodno evropskom obrazovnom prostoru.

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju 4 godine (240 ESPB).

Master akademske studije

Master akademske studije traju 1 godinu (60 ESPB)

Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije traju 3 godine (180 ESPB)

Studijski programi

Geodezija i geoinfromatika

Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara