Departman za Građevinarstvo i geodeziju

DAS Geodezija i geoinformatika

Naziv studijskog programa na doktorskim akademskim studijama je Geodezija i geomatika, a akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – geodezija (dr). Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad. Doktorske akademske studije Geodezije i geomatike traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije. Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.

DAS Geodezija

Lista predmeta

Pretraga predmeta:

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.