Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MAS Geodezija i geoinformatika

Studijski program Geodezije i geomatike na master akademskim studijama, traje jednu godinu (60 ESPB bodova), a razvijen je u okviru dve osnovne oblasti tehnike: Geodezija i Geoinformatika. Akademski naziv koji se stiče je master inženjera geodezije.

MAS Geodezija

Lista predmeta

Pretraga predmeta:

Master rad – izrada i odbrana

ESPB : 5
Semestar : letnji
Šifra predmeta : 17 - GI5ZR
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Master rad – studijski istraživački rad

ESPB : 10
Semestar : letnji
Šifra predmeta : 17 - GIM01
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Stručna praksa- projekat

ESPB : 5
Semestar : letnji
Šifra predmeta : 17 - GISPM
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Geodinamika

ESPB : 5
Semestar : letnji
Profesor : Batilović dr Mehmed
Šifra predmeta : 17 - GI601
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Optimizacija u geodetskom premeru

ESPB : 5
Semestar : letnji
Profesor : Marković dr Marko
Šifra predmeta : 17 - GI533
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Deformaciona merenja i analiza

ESPB : 5
Semestar : letnji
Profesor : Sušić dr Zoran
Šifra predmeta : 17 - GI516
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Napredne tehnike laserskog skeniranja

ESPB : 5
Semestar : letnji
Profesor : Govedarica dr Miro, Jovanović dr Dušan
Šifra predmeta : 17 - GI504
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Kartografske projekcije

ESPB : 5
Semestar : letnji
Profesor : Borisov dr Mirko
Šifra predmeta : 17 - GIMK1
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Geosenzorske mreže

ESPB : 5
Semestar : letnji
Profesor : Ristić dr Aleksandar
Šifra predmeta : 17 - GI537
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja
1 2 3