Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Geosenzorske mreže

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Ristić dr Aleksandar
Šifra predmeta
17 - GI537
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

  • Uvod, tipovi senzorskih mreža za kontinualni monitoring, geosenzorske mreže.
  • Karakteristike geosenzorske mreže (bežična komunikacija – protokoli, topologija mreže – relacije između susednih geosenzora, mogućnosti potpune obrade ili preprocesinga podataka na pojedinačnim geosenzorima).
  • Vrste geosenzora (geodetski, geotehnički, meteorološki), karakteristike pravci razvoja.
  • Distribuirana akvizicija i obrada u okviru geosenzorskih mreža, centralizovani i decentralizovani algoritmi (minimum rastojanja, energije).
  • Akvizicija, ekstrakcija, obrada i zaštita podataka sa geosenzorske mreže, primena aplikativnih rešenja u online i offline režimu.
  • Aplikativna primena geosenzorskih mreža: monitoring zagađenja zemljišta/vode/vazduha, količine padavina, kretanja glečera, klizišta i odrona, deformaciona analiza važnih tehničkih objekata, praćenje vojnih ciljeva, menadžment u saobraćaju, topografsko mapiranje, praćenje funkcionalnih/motoričkih osobina čoveka.