Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Laboratorije

U službi Departmana za građevinarstvo i geodeziju su ukupno dve laboratorije

Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala

U laboratoriji za građevinske materijale se prema važećim standardima obavljaju ispitivanja fizičkih, fizičko-hemijskih i mehaničkih svojstava sledećih građevinskih materijala:

 • Prirodni i veštački agregati,
 • Neorganska veziva (cement, kreč, gips),
 • Malteri za zidanje, malteri za malterisanje i specijalni malteri,
 • Građevinski lepkovi,
 • Betoni i drugi tradicionalni građevinski materijali.

Pored toga, u laboratoriji se može ispitati i kvalitet:

 • Elemenata za zidanje od građevinske keramike, običnog, lakoagreatnog i ćelijastog betona,
 • Nosećih gredica za polumontažne AB tavanice,
 • Betonske galanterije, ivičnjaka, ploča od prirodnog i veštačkog kamena i dr.

Specifičnost osoblja laboratorije je i veliko iskustvo u projektovanju sastava betona posebnih svojstava (betoni visokih čvrstoća, samougrađujući betoni, torkret betoni, hidrotehnički betoni, i dr.) i izrada projekta betona za sve vrste građevinskih objekata.

Laboratorija je kadrovski osposobljena i opremljena i za različita terenska ispitivanja:

 • Nedestruktivno i destruktivno utvrđivanje čvrstoće betona pri pritisku,
 • Nedestruktivno određivanje položaja i prečnika armature i debljine zaštitnog sloja,
 • Dubine karbonizacije,
 • Širine i dubine prslina,
 • Kompaktnosti betona i dr.

Za nabrojana ispitivanja koriste se odgovarajući instrumenti (sklerometar, oprema za vađenje betonskih uzoraka, detektor armature, ultrazvučni aparat, i sl.).

Šef laboratorije:

Prof. dr Vesna Bulatović, vanredni profesor

Telefon: 021/459-983

E-mail: vesnam@uns.ac.rs

Telefon: 021/459-347

E-mail: alejandra@uns.ac.rs

Sekretar:

Aleksandra Dmitrović

Laboratorija za ispitivanje konstrukcija

U sklopu laboratorije za ispitivanje konstrukcija koriste se uređaji za prenos, pojačanje i modulaciju signala: niskofrekventno merno pojačalo ALFA-3000, univerzalni 60-kanalni merni most SCANNER UPM60. Tehničke karakteristike ove opreme omogućavaju i terenska i laboratorijska ispitivanja. Uređaji se koriste za registrovanje statičkih i dinamičkih veličina (dilatacija, brzina, ubrzanja, sila, kontaktnih pritisaka, uglova i temeperature).

Za zapis, analizu i prikaz rezultata merenja laboratorija je opremljena dinamičkim analizatorom sa ugrađenim računarom i jedinicom spoljne memorije. Ovaj uređaj omogućava izvođenje najkompleksnijih merenja u dinamici konstrukcija (spektralna analiza, Fourije-ova analiza, određivanje svojstvenih frekvencija i prigušenje objekata) i u oblasti građevinske fizike (nivo buke, zvučna absorpcija, zvučna izolacija, frekventni odziv prostora itd.).

Stručnjaci laboratorije za ispitivanje konstrukcija realizovali su veliki broj ispitivanja probnim opterećenjem različitih građevinskih konstrukcija (mostovi, silosi, kranske grede, tribine, međuspratne konstrukcije, krovne konstrukcije, montažni AB elementi, itd.).

E-mail: djordje.jovanovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet  LG204

Šef laboratorije:

dr Đorđe Jovanović,

docent