Departman za Građevinarstvo i geodeziju

DAS Građevinarstvo

Doktorske akademske studije za sticanje zvanja doktor tehničkih nauka – građevinarstvo (180 ESPB bodova) traju 3 godine. Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti građevinarstva. Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu. Nastava iz obaveznih ili izbornih predmeta se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).

DAS Građevinarstvo

Lista predmeta

Pretraga predmeta: