Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Projektovanje nekonstrukcijskih elemenata u seizmički aktivnim područjima

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Vukobratović dr Vladimir
Šifra predmeta
GD041
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti poseduju vrhunska teorijska i praktična znanja iz oblasti analize odgovora nekonstrukcijskih elemenata izloženih seizmičkom dejstvu u skladu sa aktuelnim trendovima u savremenoj inženjerskoj praksi. Sposobni su za rešavanje problema različitih nivoa složenosti kako samostalno, tako i u komunikaciji i interakciji sa drugima, uz inovativan pristup i primenu modernih i samostalno razvijenih softverskih alata. Preduzimljivi su i mogu predlagati i voditi interdisciplinarne i multidisciplinarne projekte različite složenosti poštujući etičke standarde svoje profesije. Sposobni su da samostalno pokrenu saradnju na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Sadržaj predmeta:

  • Definicija i klasifikacija nekonstrukcijskih elemenata.
  • Značaj razmatranja nekonstrukcijskih elemenata izloženih seizmičkom dejstvu.
  • Odgovor nekonstrukcijskih elemenata izloženih seizmičkom dejstvu, uzroci i vrste njihovog oštećenja.
  • Metode seizmičke analize nekonstrukcijskih elemenata.
  • Osnovni ciljevi i koraci u projektovanju nekonstrukcijskih elemenata izloženih seizmičkom dejstvu.
  • Seizmički zahtevi za nekonstrukcijske elemente u Evropi i svetu.
  • Metode ispitivanja nekonstrukcijskih elemenata.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.