Departman za Građevinarstvo i geodeziju

DAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Naziv studijskog programa na doktorskim akademskim studijama je Geodezija i geomatika, a akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (dr.). Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad. 

DAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Lista predmeta

Pretraga predmeta: