Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja procene seizmičkog hazarda i povredljivosti građevinskih objekata

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Bulajić dr Borko, Peško dr Igor, Rašeta dr Andrija
Šifra predmeta
17 - RDI01
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za pouzdaniju procenu seizmičkog hazarda i rizika, uočavanje problema i nepouzdanosti u rezultatima proračuna hazarda, kao i osposobljenost za proračun uticaja u konstrukciji usled dejstva zemljotresa odnosno za kvalitativnu i kvantitativnu procenu povredljivosti građevinskih objekata.

Sadržaj predmeta:

  • Na početku se razmatraju uzroci nastanka i vrste zemljotresa, seizmički talasi i njihova disperzija, atenuacija jakog kretanja tla.
  • Zatim se detaljno proučavaju i probabilistička i deterministička procena seizmičkog hazarda, nastanak likvefakcije i načini seizmičke mikrozinacije u zavisnosti od nivoa proučavanja uticaja lokalnog tla i geologije, kao i sprektri uniformnog hazarda.
  • Analizira se ponašanje konstrukcija na dejstvo zemljotresa: prinudne prigušene vibracije sistema sa jednim stepenom slobode usled dinamičkog pomeranja osnove.
  • Proučava se projektovanje seizmički otpornih konstrukcija: osnovni ciljevi i zahtevi seizmičke zaštite.
  • Konačni naglasak je na proceni seizmičkog rizika integracijom rezultata probabilističke i/ili determinističke procene seizmičkog hazarda s jedne strane i procene seizmičke povredljivosti sa druge strane, kao i na merama za smanjenje seizmičkog rizika.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.