Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Kontaktirajte nas

Svi važni kontakti Departmana za građevinarstvo i geodeziju
Podaci o Departmanu

Direktor departmana: prof. dr Igor Peško

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6

Poštanski broj i grad: 21102 Novi Sad

Država: Republika Srbija

Telefon: 021/459-798, 021/485-2606

E-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

Laboratorije

Departman za građevinarstvo i geodeziju obuhvata dve laboratorije: laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i laboratorija za ispitivanje konstrukcija

Adresa: Dr Sime Miloševića 12

Poštanski broj i grad: 21102 Novi Sad

Država: Republika Srbija

Telefon: 021/459-347

E-mail: lab.gradjevinarstvo@uns.ac.rs

Katedre

Šef katedre za konstrukcije: prof. dr Andrija Rašeta

Šef katedre za hidrotehniku: prof. dr Srđan Kolaković

Šef katedre za geodeziju: prof. dr Vladimir Bulatović

Šef katedre za organizaciju i tehnologiju građenja: prof. dr Vladimir Mučenski

Šef katedre za geotehniku i saobraćajnice: prof. dr Miloš Šešlija

Departman za građevinarstvo i geodeziju

Laboratorije Departmana za građevinarstvo i geodeziju