Departman za Građevinarstvo i geodeziju

OAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Na osnovnim akademskim studijama, koje traju četiri godine, postoji jedna studijska grupa: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Po upisu treće godine studentima se pruža mogućnost da se, shodno sopstvenim naklonostima i željama, pored obaveznih predmeta odluče i za izborne predmete.

OAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Lista predmeta

Pretraga predmeta: