Departman za Građevinarstvo i geodeziju

OAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Na osnovnim akademskim studijama, koje traju četiri godine, postoji jedna studijska grupa: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Po upisu treće godine studentima se pruža mogućnost da se, shodno sopstvenim naklonostima i željama, pored obaveznih predmeta odluče i za izborne predmete.

OAS Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Lista predmeta

Pretraga predmeta:

Planiranje i projektovanje zaštite od požara

ESPB : 5
Semestar : letnji
Godina : IV
Profesor : Laban dr Mirjana
Šifra predmeta : 06.ZP503
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

ESPB : 4
Semestar : zimski
Godina : IV
Profesor : Laban dr Mirjana
Šifra predmeta : 06 - ZP505
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

ESPB : 6
Semestar : zimski
Godina : III
Profesor : Bulatović dr Vesna, Laban dr Mirjana
Šifra predmeta : 06.URZP22
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja

ESPB : 7
Semestar : letnji
Godina : II
Profesor : Laban dr Mirjana
Šifra predmeta : 17.URZP21
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

ESPB : 7
Semestar : letnji
Godina : I
Profesor : Jakšić dr Željko, Laban dr Mirjana, Šupić dr Slobodan
Šifra predmeta : 17.URZP24
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Stabilnost terena

ESPB : 5
Semestar : letnji
Godina : IV
Profesor : Đogo dr Mitar
Šifra predmeta : 17 - URZP18
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Katastrofe i ranjivost

ESPB : 6
Semestar : letnji
Godina : III
Profesor : Jevtić dr Marija
Šifra predmeta : 17 - URZP41
Vrsta predmeta : Izborni
Više detalja

Građevinski materijali i konstrukcije

ESPB : 7
Semestar : letnji
Godina : I
Profesor : Lukić dr Ivan
Šifra predmeta : 17 - URZP13
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja

Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

ESPB : 6
Semestar : zimski
Godina : III
Profesor : Bajić dr Senka, Popov dr Srđan
Šifra predmeta : 17 - URZP35
Vrsta predmeta : Obavezni
Više detalja