Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja

ESPB
7
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
17.URZP21
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju identifikaciju komponenata rizika od pojave katastrofalnih događaja i požara i ranjivosti naselja pri analizi područja koje je predmet planiranja, sprovođenje postupka analize rizika i ranjivosti u urbanim područjima, kao i formulisanje rešenja koje treba da budu razmotrena u procesu planiranja. Stečena znanja omogućuju razumevanje procesa prostornog i urbanističkog planiranja i sagledavanje postojećih kvaliteta i vrednosti okruženja.

Sadržaj predmeta:

 • Vrste planskih dokumenata u urbanističkom i prostornom planiranju.
 • Aktuelni propisi iz oblasti prostornog planiranja i urbanističkog projektovanja.
 • Elementi održivosti razvoja naseljenih mesta.
 • Značaj i razvoj gradova kroz istoriju.
 • Urbanizacija kao proces.
 • Savremeni gradovi, njihove karakteristike i problemi.
 • Funkcionisanje gradskih sistema.
 • Održivi razvoj gradova.
 • Savremeni pristup planiranju održivih gradova.
 • Analiza mogućnosti inkorporacije analize rizika u okviru važećih zakonskih rešenja.
 • Identifikacija i analiza rizika od katastrofalnih događaja i požara u pripremi planske dokumentacije.
 • Pojam ranjivosti.
 • Analiza postojećih planova i sagledavanje primenjenih konceptualnih rešenja sa aspekta zaštite od katastrofalnih događaja i požara.
 • Studije slučaja – analiza važećih planskih dokumenata (svih nivoa) i analiza događaja iz prethodnog perioda.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.