Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Katedre

Nastavnici i saradnici Departmana za građevinarstvo i geodeziju su organizaciono podeljeni u pet katedri koje su nosioci obrazovnog procesa:

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju 4 godine (240 ESPB).

Master akademske studije

Master akademske studije traju 1 godinu (60 ESPB)

Doktorske akademske studije

Doktorske akademske studije traju 3 godine (180 ESPB)

Katedra za konstrukcije

Sudije građevinarstva:

 • Statika konstrukcija 1
 • Statika konstrukcija 2
 • Teorija površinskih nosača
 • Stabilnost i dinamika konstrukcija
 • Ispitivanje konstrukcija
 • MKE modeliranje u analizi konstrukcija
 • Seizmička analiza konstrukcija
 • Teorija betonskih konstrukcija 1
 • Teorija betonskih konstrukcija 2
 • Betonske konstrukcije
 • Betonske konstrukcije – putevi
 • Betonske konstrukcije u hidrotehnici
 • Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
 • Mostovi
 • Montažne betonske konstrukcije
 • Drvene konstrukcije
 • Zidane konstrukcije
 • Odabrana poglavlja zidanih konstrukcija
 • Metalne konstrukcije 1
 • Metalne konstrukcije 2
 • Projektovanje betonskih i metalnih mostova
 • Spregnute konstrukcije
 • Specijalne metalne konstrukcije
 • Dejstva na objekte
 • Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Studije arhitekture:

 • Teorija konstrukcija
 • Noseće konstrukcije 1
 • Noseće konstrukcije 2

Telefon: 021/485-2615

E-mail: araseta@uns.ac.rs

Kancelarija: LG209

Šef Katedre:

dr Andrija Rašeta,

vanredni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Danijel Kukaras, redovni profesor, UNO: Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
 • Dr Dušan Kovačević, redovni profesor, UNO: Teorija konstrukcija
 • Dr Andrija Rašeta, vanredni profesor, UNO: Teorija konstrukcija
 • Dr Igor Džolev, vanredni profesor, UNO: Teorija konstrukcija
 • Dr Anka Starčev-Ćurčin, vanredni profesor, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Dr Zoran Brujić, vanredni profesor, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Dr Borko Bulajić, vanredni profesor, UNO: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
 • Dr Vladimir Vukobratović, vanredni profesor, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu,
 • Dr Ivan Lukić, vanredni profesor, UNO: Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija,
 • Dr Drago Žarković, docent, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Dr Đorđe Jovanović, docent, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Dr Tatjana Kočetov-Mišulić, docent, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Dr Aleksandra Radujković, docent, UNO: Teorija konstrukcija

Asistenti:

 • Dr Vladimir Živaljević, asistent sa doktoratom, UNO: Teorija konstrukcija
 • Dragan Manojlović, asistent-master, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Tanja Nožica, asistent-master, UNO: Konstrukcije u građevinarstvu
 • Jelena Mirjanić, saradnik u nastavi, UNO: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Studije građevinarstva:

 • Ekonomika građevinarstva
 • Zgradarstvo 1
 • Zgradarstvo 2
 • Tehnologija i organizacija građenja 1
 • Tehnologija i organizacija građenja 2
 • Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Završni radovi i instalacije u objektima
 • Teorija sistema i sistemska analiza
 • Menadžment u građevinarstvu
 • Upravljanje građenjem
 • Upravljanje međunarodnim projektima
 • Industrijske metode u građevinarstvu
 • Upravljanje građevinskim preduzećem
 • Građevinsko poslovanje i regulativa
 • Odabrana poglavlja ekonomike
 • Osnove projektovanja građevinskih objekata

Studije arhitekture:

 • Upravljanje projektima i građenjem 1
 • Upravljanje projektima i građenjem 2
 • Arhitektonske tehnologije 2

Studije inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu:

 • Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata
 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Finansijska otpornost na hazarde
 • Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama

Telefon: 021/485-2609

E-mail: mucenskiv@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet LG 303

Šef Katedre:

dr Vladimir Mučenski,

redovni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Milan Trivunić, redovni profesor, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Dr Mirjana Laban, redovni profesor, UNO: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
 • Dr Vladimir Mučenski, vanredni profesor, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Dr Igor Peško, vanredni profesor, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Dr Vesna Bulatović, vanredni profesor, UNO: Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
 • Dr Željko Jakišić, docent, UNO: Arhitektonske tehnologije, projektovanje i instalacije
 • Dr Slobodan Šupić, docent, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Dr Suzana Draganić, docent, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment

Asistenti:

 • Milena Senjak Pejić, asistent-master, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Mirjana Terzić, asistent-master, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Dragana Stanojević, asistent-master, UNO: Tehnologija i organizacija građenja i menadžment
 • Olivera Bukvić, asistent-master, UNO: Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
 • Vladan Pantić, asistent-master, UNO: Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija

Laboranti:

 • Stevan Tomić, laborant

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za geotehniku i saobraćajnice

Studije građevinarstva:

 • Inženjerska geologija
 • Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema
 • Kolovozne konstrukcije
 • Teorija saobraćajnog toka
 • Odabrana poglavlja iz planiranja i projektovanja gradskih saobraćajnica
 • Upravljanje putnom mrežom
 • Mehanika tla
 • Fundiranje
 • Odabrana poglavlja iz projektovanja puteva
 • Putevi i saobraćajnice

Studije arhitekture:

 • Mehanika tla i fundiranje
 • Studije saobraćaja:
 • Drumske i gradske saobraćajnice i čvoršta

Telefon: 021/485-2606

E-mail: sele@uns.ac.rs

Kancelarija: Laboratorija LG 208

Šef Katedre:

dr Miloš Šešlija,

vanredni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Mitar Đogo, redovni profesor, UNO: Geotehnika
 • Dr Nebojša Radović, redovni profesor, UNO: Saobraćajnice
 • Dr Stanislav Jovanović, vanredni profesor, UNO: Saobraćajnice
 • Dr Bojan Matić, redovni profesor, UNO: Saobraćajnice
 • Dr Srđan Kostić, vanredni profesor, UNO: Geotehnika
 • Dr Miloš Šešlija, vanredni profesor, UNO: Saobraćajnice
 • Dr Milan Marinković, docent, UNO: Saobraćajnice

Asistenti:

 • Panta Krstić, asistent-master, UNO: Saobraćajnice
 • Nikolina Ćirić, asistent-master, UNO: Geotehinka

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za hidrotehniku

Studije građevinarstva:

 • Osnovi hidromehanike i hodrotehnike
 • Hidrotehnički obekti i sistemi
 • Hidrologija sa hidrometrijom
 • Hidraulika
 • Okvirne direktive E3
 • Kvalitet voda
 • Hidraulika 2
 • Komunalna hidrotehnika
 • Hidrotehničke melioracije
 • Regulacije reka i odbrana od poplava
 • Geodezija

Telefon: 021/485-2645

E-mail: kolak@uns.ac.rs

Kancelarija: Kancelarija 204 i 205

Šef Katedre:

dr Srđan Kolaković,

redovni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Srđan Kolaković, redovni profesor
 • Dr Ljubomir Budinski, redovni profesor
 • Dr Slobodan Kolaković, vanredni profesor
 • Dr Senka Bajić, docent
 • Dr Goran Jeftenić, docent

Asistenti:

 • Danilo Stipić, asistent sa doktoratom
 • Marijana Milić, asistent-master
 • Cveta Lazić, asistent-master

Pogledaj sve zaposlene

Katedra za geodeziju

Studije građevinarstva:

 • Osnovi hidromehanike i hodrotehnike
 • Hidrotehnički obekti i sistemi
 • Hidrologija sa hidrometrijom
 • Hidraulika
 • Okvirne direktive E3
 • Kvalitet voda
 • Hidraulika 2
 • Komunalna hidrotehnika
 • Hidrotehničke melioracije
 • Regulacije reka i odbrana od poplava
 • Geodezija

E-mail: vbulat2003@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet NTP306

Šef Katedre:

dr Vladimir Bulatović,

redovni profesor

Ostali zaposleni na Katedri

Profesori:

 • Dr Vladimir Bulatović, redovni profesor
 • Dr Goran Marinković, vanredni profesor
 • Dr Zoran Šušić, vanredni profesor
 • Dr Marko Marković, vanredni profesor
 • Dr Mehmed Batilović, docent

Asistenti:

 • Marijana Vujinović, asistent-master
 • Tatjana Budimirov, asistent-master
 • Đuro Krnić, saradnik u nastavi

Pogledaj sve zaposlene