Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Planiranje i projektovanje zaštite od požara

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
06.ZP503
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju projektovanje i planiranje mera zaštite od požara u cilju sprečavanja pojave požara. Stečena znanja osposobljavaju studente za obavljanje odgovornih inženjerskih poslova projektovanja, nadzora i kontrole mera zaštite od požara kao i planiranja zaštite od požara.

Sadržaj predmeta:

  • Izrada plana zaštite od požara, zakonska regulativa, propisi i standardi.
  • Analiza i ocena rizika od požara u tehnološkim procesima.
  • Izbor elemenata od značaja za procenu rizika od požara, identifikacija i procena nivoa rizika
  • Određivanje zona opasnosti u pogledu stepena i nivoa ugroženosti od požara.
  • Izbora opreme i mera na osnovu procene opasnosti.
  • Organizacione mere zaštite od požara u tehnološkim procesima.
  • Metode i metodologije procene efikasnosti primenjenih mera zaštite od požara.
  • Iniciranje reinžinjeringa tehničko-tehnoloških mera zaštite od požara.
  • Izrada projekta plana zaštite od požara.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.