Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Bajić dr Senka, Popov dr Srđan
Šifra predmeta
17 - URZP35
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Studenti će biti osposobljeni da samostalno realizuju model akcidentalne situacije upotrebom aktualnih softvera za modelovanje i simulaciju sa ciljem zaštite od rizika sa katastrofalnim posledicama.

Sadržaj predmeta:

  • Matematička osnova modelovanja (numerička matematika) i primenjeno programiranje, metodološki pristup i greške.
  • Numerička simulacija, prostorna simulacija – aktualni softveri bazirani na prostornom 3D pristupu, sa vizualizacijom i kolaboracijom na projektima. MATLAB, Wolfram Mathematica, Google Earth, Leica Virtual Explorer, AVS/Express, Gnuplot.