Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Katastrofe i ranjivost

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Jevtić dr Marija
Šifra predmeta
17 - URZP41
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja omogućuju kritičko sagledavanje postojećih okvira, modela, procena i analiza ranjivosti kao jedne od najznačajnijih komponenti analize rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama, što otvara nove i savremene poglede na humane i socijalne aspekte kompleksnosti ove problematike.

Sadržaj predmeta:

  • Uloga i značaj ranjivosti u smanjenju rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama.
  • Savremeni okvirni pristupi proceni ranjivosti.
  • Modeli i metode procene ranjivosti.
  • Najfrekventniji indikatori i parametri neophodni za procenu ranjivosti.
  • Kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka za prostorno i vremensko praćenje indikatora ranjivosti.
  • Uloga ranjivosti u međunarodnim inicijativama u oblasti smanjenja rizika

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.