Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Požarna bezbednost građevinskih objekata

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Džolev dr Igor, Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
17.GD033
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za samostalno bavljenje istraživačkim radom, uz mogućnost koncipiranja problema, primene i povezivanja stečenih znanja iz predmetne oblasti sa znanjima stečenim u drugim oblastima građevinarstva. Sposobnost praćenja savremenih dostignuća, kao i kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja u oblasti zaštite od požara građevinskih konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

  • Savremeni trendovi razvoja inženjerstva požarne bezbednosti i zaštite građevinskih konstrukcija od požara.
  • Savremeni propisi i aspekti procene požarne bezbednosti na osnovu performansi objekata.
  • Određivanje požarne otpornosti, analiza i procena rizika, značaj inženjerske procene na osnovu prethodnih iskustava.
  • Koncept požarne bezbednosti zgrada.
  • Proces sagorevanja i širenje požara, razvoj i prenos požara u zatvorenom prostoru.
  • Procena, rangiranje i proračun požarne otpornosti elemenata građevine, metode testiranja.
  • Ponašanje građevinskih materijala i konstrukcija u uslovima požara: betonske konstrukcije, metalne konstrukcije, drvene konstrukcije, lake pregradne i višeslojne konstrukcije.

Predmetni materijali se dostavljaju direktno kandidatima elektronskom poštom.