Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Napredne metode analize rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Laban dr Mirjana, Popov dr Srđan
Šifra predmeta
17.GD034
Studijski program
Građevinarstvo, Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za samostalno bavljenje istraživačkim radom, uz mogućnost koncipiranja problema, primene i povezivanja stečenih znanja iz predmetne oblasti sa znanjima stečenim u drugim oblastima. Sposobnost praćenja savremenih dostignuća, kao i kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja u oblasti smanjenja rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama u izgrađenom okruženju.

Sadržaj predmeta:

  • Savremeni trendovi razvoja inženjerskog aspekta smanjenja rizika od događaja sa katastrofalnim posledicama.
  • Savremene metode, modeli, propisi i aspekti procene rizika u funkciji performansi objekata.
  • Analiza protoka informacija, primena kvalitativnih i kvantitativnih metoda u analizi podataka i primena prostornih informacionih sistema u oblasti smanjenja rizika.
  • Probabilističke metode analize hazarda, procene ranjivosti i izloženosti u izgrađenom okruženju.

Predmetni materijali se dostavljaju direktno kandidatima elektronskom poštom.