Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Požarna bezbednost građevinskih konstrukcija

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Džolev dr Igor, Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
GD033
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za samostalno bavljenje istraživačkim radom, uz mogućnost koncipiranja problema, primene i povezivanja stečenih znanja iz predmetne oblasti sa znanjima stečenim u drugim oblastima građevinarstva. Sposobnost praćenja savremenih dostignuća, kao i kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja u oblasti zaštite od požara građevinskih konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

  • Savremeni trendovi razvoja inženjerstva požarne bezbednosti i zaštite građevinskih konstrukcija od požara.
  • Savremeni propisi i aspekti procene požarne bezbednosti na osnovu performansi objekata.
  • Određivanje požarne otpornosti, analiza i procena rizika, značaj inženjerske procene na osnovu prethodnih iskustava.
  • Koncept požarne bezbednosti zgrada.
  • Proces sagorevanja i širenje požara, razvoj i prenos požara u zatvorenom prostoru.
  • Procena, rangiranje i proračun požarne otpornosti elemenata građevine, metode testiranja.
  • Ponašanje građevinskih materijala i konstrukcija u uslovima požara: betonske konstrukcije, metalne konstrukcije, drvene konstrukcije, lake pregradne i višeslojne konstrukcije.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.