Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Reologija betonskih konstrukcija

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Vukobratović dr Vladimir, Žarković dr Drago
Šifra predmeta
GD015
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Na osnovu teorijskih idealnih modela osposobljavanje studenata za izbor odgovarajućih modela za predikciju ponašanja monolitnih betonskih, montažnno-monolitnih, prethodno napregnutih (puno i parcijalno) konstrukcija. Mogućnost analize postupnog građenja u monolitnim i montažnim betonskim i prethodno napregnutim konstrukcijama.

Sadržaj predmeta:

  • Reologija sveže betonske mase i uticaj pojedinih komponenti na skupljanje i tečenje betona.
  • Skupljanje betona i njegovo obuhvatanje u analizam složenih konstrukcija.
  • Zakoni deformisanja idelaizovanih tela (Hookovo, Newtonov fluid, Sent-Venanovo, Maxwellovo, Kelvinovo, Binghamovo) telo i njihove kombinacija pri izboru reološkog modela.
  • Osnovi viskoelstičnosti i njeno prilagođavanje armieranobetonskim i prethodno napregnutim elementima i konstrukcijama.
  • Teorija starenja.
  • Nasledna teorija starenja.
  • Integralne i algebarske veze napon-dilatacije i primena step-by-step metoda za analiu dugotrajnih procesa u betonskim konstrukcijama.
  • Analogija dinamičkih i reoloških modela.
  • Numerička i eksperimentalna analiza tečenja betona i relaksacije čelika za prednaprezanje u parcijalno i potpuno prethodno napregnutim konstrukcijama.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.