Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Savremene metode projektovanja betonskih konstrukcija

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
II
Profesor
Vukobratović dr Vladimir, Žarković dr Drago
Šifra predmeta
GD008
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za konceptualno i detaljno projektovanje značajnijih betonskih konstrukcija uključivo i prethodno napregnute (puno i parcijalno) sa vođenjem kablova unutar i van poprečnog preseka. Metode proračuna će obuhvatiti i savremene tendencije u tehnologiji građenja montažno, tj. proizvodno montažno i montažno monolitno građenje i time osposobiti studente za analizu takvih konstrukcija.

Sadržaj predmeta:

  • Konceptualno i detaljno projektovanje (analiza, oblikovanje elemenata i konstrukcije, kao i oblikovanje detalja): armiranobetonskih (AB) i prethodno napregnutih (PN) konstrukcija zgrada skeletnog sistema sa i bez ukrućenja, zgrada sa nosećim zidovima i mešovitih sitema, kao i hala velikih raspona i složenih konstrukcijkih sitema; AB i prethodno napregnutih konstrukcija grednih i lučnih mostova pri različitim metodama građenja: konzolni pri segmentnom i monolitnom načinu građenja; AB i PN rezervoara i tornjeva.
  • Projektovanje od konceptualnog do oblikovanja detalja pomenutih konstrukcija za pojedine kombinacije opterećenja i dejstava uključivši incidentna dejstva (požer, udar vozila, eksplozija gasa u zgradama, snažne zemljotrese, prekomerna sleganja, tj. pomeranja temeljnih konstrukcija).
  • Primena metode programiranog ponašanja kod projektovanja zgrada i mostova.
  • Projektovanje će uključiti i specijalne betonske temeljne konstrukcije: AB dijafragme i temelje na šipovima.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.