Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Napredne tehnike laserskog skeniranja

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Govedarica dr Miro, Jovanović dr Dušan
Šifra predmeta
17 - GI504
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Osnove 3d digitalizacije objekata i terena,
  • Osnove laserske tehnologije,
  • Tehnološke osnove,
  • Klasifikacija uređaja za lasersko skeniranje,
  • Terestrijalni 3D skeneri,
  • Osnovne komponente 3D laserskih skenera,
  • Skeneri sa pokretnih platformi,
  • Primena tehnologije laserskog skeniranja u geodetskom premeru, tehnike skeniranja terena, tehnike skeniranja objekata, geokodiranje, postprocesing,
  • Obrada rezultata skeniranja,
  • Prezentacija rezultata,
  • Ocena tačnosti rezultata i kontrola kvaliteta,
  • Integacija sa drugim senzorima.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.