Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Kartografske projekcije

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Borisov dr Mirko
Šifra predmeta
17 - GIMK1
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Studenti se upoznaju s opštom teorijom kartografskog preslikavanja i teorijom deformacija, te su osposobljeni za izbor i ocenu kvaliteta kartografskih projekcija.

Sadržaj predmeta:

 • Opšta teorija kartografskog preslikavanja. Funkcije preslikavanja jedne površi na drugu.
 • Elementi teorije deformacija.
 • Glavni i lokalni razmeri.
 • Opšta jednačina lineranog razmera.
 • Deformacije dužina, površina i uglova.
 • Elipsa deformacija i glavni pravci.
 • Preslikavanje obrtnog elipsoida na loptu i ravan.
 • Uslovi konformnog, ekvivalentnog i ekvidistantnog preslikavanja.
 • Kriterijumi i podela kartografskih projekcija.
 • Opšte jednačine za konusne, cilindrične, azimutne, polikonusne, pseudokonusne, pseudocilindrične, pseudoazimutne i kružne projekcije.
 • Gaus-Krigerova projekcija.
 • Poprečna Merkatorova projekcija i UTM mreža.
 • Kriterijumi ocene kvaliteta i izbora projekcija.