Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

ESPB
4
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Ivetić dr Jelena, Laban dr Mirjana
Šifra predmeta
17.ZP510
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečeno znanje iz metoda analize i procene rizika i strategije planiranja u procesu donošenja odluka.

Sadržaj predmeta:

  • Napredne metode analize rizika,
  • Selekcija i primene adekvatnih kvantitativnih i kvalitativnih metoda analize i procene rizika,
  • Strategija planiranja u procesu donošenja odluka.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.