Departman za Građevinarstvo i geodeziju

OGRPRN – Organizacija građevinskih radova pri rekonstrukciji naselja

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Jakšić dr Željko, Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17-URZP73
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za izradu globalnih elaborata izradu dinamičkih planova građenja i rekonstrukcije, definisanje mera za bezbedan i zdrav rad. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Projekat tehnologije i organizacije građenja.
  • Gradilišni uslovi.
  • Odnos tehnologije građenja i rekonstrukcije i organizacije gradilišta.
  • Šeme organizacije gradilišta.
  • Mere za bezbedan i zdrav rad pri građenju.
  • Organizacija građenja i usvojena tehnologija.
  • Metode planiranja (mrežni plan, gantogram).
  • Obrada planova na računaru.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.