Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tehnologija i organizacija građenja 2

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
06.GG33
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za izradu elaborata organizacije i uređenja gradilišta, izradu dinamičkih planova građenja, definisanje i primenu mera zaštite na radu pri građenju, kao i učešće u organizovanju i vođenju gradilišta. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Projekat tehnologije i organizacije građenja.
 • Gradilišni uslovi.
 • Odnos tehnologije građenja i organizacije gradilišta.
 • Šeme organizacije gradilišta (privremeni objekti, primena mehanizacije).
 • Mere sigurnosti i zaštite na radu pri građenju.
 • Organizacija građenja.
 • Organizacija građenja i usvojena tehnologija.
 • Istraživanje operacija (primena u građevinarstvu).
 • Metode planiranja (CPM, PERT, gantogrami, ciklogrami).
 • Obrada planova na računaru.
 • Osnovna dokumentacija pri građenju.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.