Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja menadžmenta u građevinarstvu

ESPB
10
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GD004
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za analizu procesa u građevinskom menadžmentu, kao i učešće u poboljšanju postojećih i formiranju organizacionih struktura građevinskih preduzeća. Stečena znanja se primenjuju u daljem istraživačkom radu iz oblasti građevinskog menadžmenta, kao i pri konkretnoj primeni u praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Građevinsko preduzeće kao poslovni sistem.
  • Položaj građevinskih preduzeća na tržištu.
  • Uslovi i kriterijumi profilisanja menadžera u građevinskim preduzećima.
  • Upravljanje menadžment procesima građenja.
  • Upravljanje ljudskim resursima i konfliktnim situacijama.
  • Upravljanje znanjem.
  • Upravjanje kvalitetom.
  • Transformacije organizacionih struktura građevinskih preduzeća.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.