Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Trivunić dr Milan

Profesor

Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva

Više detalja

Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu u građevinarstvu

Više detalja

Modeliranje procesa u građevinarstvu

Više detalja

Upravljanje građevinskim preduzećem

Više detalja

Organizacija građenja

Više detalja

Tehnologija građenja

Više detalja

Sociologija i ekonomika građevinarstva

Više detalja

Ekonomika građevinarstva

Više detalja
1 2

Search For Courses