Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Modeliranje procesa u građevinarstvu

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GM532
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za sistemsku analizu i definisanje strukture procesa izgradnje objekata u okviru izrade projekata tehnologije i organizacije građenja i pri realizaciji istih. Osposobljenost za analizu i osnovno modeliranje procesa u građevinarstvu.

Sadržaj predmeta:

 • Razvoj teorije sistema i njena suština.
 • Uloga teorije sistema u nauci i praksi.
 • Teorija sistema kao metod spoznaje.
 • Klasifikacija sistema.
 • Analiza i sinteza sistema.
 • Organizovanost sistema.
 • Ponašanje sistema.
 • Problemi, sredstva i metode operacionih istraživanja.
 • Modeliranje procesa u građevinarstvu.
 • Linearno programiranje. PERT metoda.
 • Višekriterijumska optimizacija.
 • Osnove teorije odlučivanja – donošenja odluka (elementi i kriterijumi odlučivanja).

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.