Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Mostovi

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Džolev dr Igor, Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GG701
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Upoznavanje sa sistemima mostova. Stečena znanja koriste se u stručnim predmetima koji slede i u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Definicija mosta.
 • Opšti pojmovi i terminologija.
 • Istorijski razvoj mostova.
 • Vrste materijala za gradnju mostova.
 • Podela mostova.
 • Osnovni zahtevi pri projektovanju mostova: funkcionalnost, estetika, ekonomija i pouzdanost (sigurnost, upotrebljivost i trajnost).
 • Podloge za projektovanje mostova (projektni zadatak): prostorno-urbanističke, saobraćajne, geodetske, geološke, geotehničke, hidrološke, hidrotehničke, meteorološke i seizmološke.
 • Elementi dispozicije drumskih, železničkih i pešačkih mostova.
 • Dejstva na mostove.
 • Elementi konstrukcije mostova.
 • Upoznavanje sa vrstama konstrukcija mostova: gredni mostovi, okvirni mostovi, integralni mostovi, lučni mostovi, mostovi sa kosim kablovima i viseći mostovi.
 • Oprema mostova.
 • Uopšte o građenju i upravljanju mostovima.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.