Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Organizacija građenja

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GG33K
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za izradu elaborata organizacije i uređenja gradilišta, izradu dinamičkih planova građenja, definisanje i primenu mera zaštite na radu pri građenju, kao i učešće u organizovanju i vođenju gradilišta. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Projekat tehnologije i organizacije građenja.
 • Gradilišni uslovi.
 • Odnos tehnologije građenja i organizacije gradilišta.
 • Šeme organizacije gradilišta (privremeni objekti, primena mehanizacije).
 • Mere sigurnosti i zaštite na radu pri građenju.
 • Organizacija građenja.
 • Organizacija građenja i usvojena tehnologija.
 • Istraživanje operacija (primena u građevinarstvu).
 • Metode planiranja (CPM, gantogrami, ciklogrami).
 • Obrada planova na računaru.
 • Osnovna dokumentacija pri građenju.