Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GM504
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Osposobljavanje za dalje praćenje gradiva iz stručnih predmeta iz oblasti menadžmenta,organizacije i tehnologije građenja.

Sadržaj predmeta: 

  • Organizacija građevinskih preduzeća.
  • Sredstva i kapaciteti u građevinskom preduzeću.
  • Način finansiranja poslovanja.
  • Analiza tročkova i cena
  • Optimizacija koriščenja resursa.
  • Utvrđivanje poslovnog uspeha.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.