Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Ekonomika građevinarstva

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GG104
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Ishod predmeta: Osposobljavanje za praćenje poslovanja u građevinskim preduzećima i za nadgradnju u oblasti menadžmenta u građevinarstvu.

Sadržaj predmeta:

  • Mesto građevinarstva u privrednom sistemu.
  • Organizacija građevinskih preduzeća.
  • Sredstva i kapaciteti u građevinskom preduzeću.
  • Analiza troškova i kalkulacija cena.
  • Finansiranje poslovanja.
  • Merenje kvaliteta ekonomije.
  • Utvrđivanje poslovmog uspeha.