Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Industrijalizacija u građevinarstvu

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Dražić dr Jasmina, Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GM700
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za analizu procesa građenja sa aspekta primene industrijskih principa izrade građevinskih objekata. Osposobljenost za planiranje i organizovanje procesa građenja, uz primenu industrijskih metoda u građevinarstvu. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi, kao i za dalja istraživanja u oblasti tehnologije građenja i upravljanja izgradnjom.

Sadržaj predmeta:

  • Industrijalizacija u građevinarstvu – koncept tehnologije i organizacije građenja.
  • Analiza građevinskih objekata sa aspekta primene industrijskih metoda.
  • Način odabira industrijskih metoda pri projektovanju i izgradnji građevinskih objekata Industrijske metode koje se mogu primenjivati u izgradnji građevinskih objekata.
  • Prateći procesi pri primeni industrijskih metoda u građevinarstvu.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.