Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tehnologija i organizacija građenja 1

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
06.GG31
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za izradu predmera radova za izgradnju objekata, analizu cena građevinskih radova, primenu građevinske mehanizacije i analizu troškova rada, kao i izbor i definisanje tehnologije izvođenja pojedinih vrsta radova pri građenju. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Investiciono tehnička dokumentacija.
  • Građevinske mašine (vrste i karakteristike).
  • Učinci građevinskih mašina.
  • Troškovi mašinskog rada.
  • Tehnologija građenja građevinskih objekata.
  • Tehnologija izvođenja zemljanih radova (tehnologija rada, primena mehanizacije, normativi i analiza cena).
  • Tehnologija izrade konstrukcija (vrste radova, primena mehanizacije, normativi i analiza cena).
  • Zanatski i završni radovi (vrste radova, tehnologija rada, normativi i analiza cena).
  • Izvođenje instalacija u građevinskim objektima.
  • Tehnologija građenja saobraćajnica.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.