Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih objekata

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
III
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - ZR302A
Studijski program
Ostali studijski programi
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za planiranje i sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu pri izvršenju radova na izgradnji objekata različitih namena. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Uvod u građevinarstvo.
  • Opšte o tehnologijama građenja.
  • Organizovanje građenja.
  • Lična zaštitna sredstva radnika u građevinarstvu.
  • Organizacija gradilišta i mere za bezbednost i zdravlje na radu.
  • Analize gradilišta sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu kao elementa za izradu akta o proceni rizika.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.