Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Odabrana poglavlja modeliranja procesa u građevinarstvu

ESPB
10
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
17 - GD021
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Doktorske akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za analizu procesa građenja, izradu modela primenom metoda istraživanja operacija, kao i analizu rizika pri odlučivanju. Stečena znanja se primenjuju u daljem istraživačkom radu iz oblasti građevinskog menadžmenta, kao i pri konkretnoj primeni u praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Modeliranje proseca građenja.
  • Metode istraživanja operacija (Determinističke metode, Probabilističke metode, Heurističke metode, Simulacioni modeli, Ekspertne metode).
  • Proces donošenja odluka.
  • Odlučivanje i rizik.
  • Upravljanje rizikom.
  • Fazi logika u upravljanju rizikom.
  • Neuronske mreže u upravljanju rizikom.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.