Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Prefabrikacija i tehnologija montaže

ESPB
3
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Trivunić dr Milan
Šifra predmeta
06 - GG404
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za planiranje i realizaciju procesa izrade montažnih betonskih elemenata zgrada i hala. Osposobljenost za planiranje transporta montažnih elemenata. Osposobljenost za planiranje i realizaciju procesa montaže betonskih elemenata zgrada i hala na gradilištu. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Osnovni principi izrade montažnih objekata.
  • Vrste montažnih objekata i klasifikacija elemenata.
  • Metode prefabrikacije montažnih elemenata.
  • Prefabrikacija betonske galanterije.
  • Transport montažnih elemenata.
  • Pomoćna i osnovna sredstva za montažu.
  • Tehnologija i metode montaže.
  • Projektovanje procesa izrade montažnih objekata.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.