Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Hidrotehnika

Modul

Primena GIS u hidrotehnici

Više detalja

Plovni putevi i luke

Više detalja

Hidraulika 2

Više detalja

Hidromašinska oprema

Više detalja

Hidrotehničke konstrukcije

Više detalja

Projektovanje deponija i savremeni sistemi tretmana komunalnog otpada

Više detalja

Tretman voda

Više detalja

Sanacija betonskih konstrukcija

Više detalja

BIM u upravljanju građenjem

Više detalja

Search For Courses