Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Hidromašinska oprema

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Budinski dr Ljubomir
Šifra predmeta
17 - GH503
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Sticanje znanja za izbor, korišćenje i održavanje hidromašinske opreme.

Sadržaj predmeta: 

  • Elementi hidromašinske opreme.
  • Cevi, cevnice, cevna armatura, oslonci, nosači oslonaca, cevni kompenzatori, posude pod pritiskom.
  • Šema pumpne stanice, osnovni elementi i uređaji i njihov raspored.
  • Pumpe za vodu, usisni cevovod, potisni cevovod.
  • Pregled pumpnih stanica.
  • Tehničke karakteristike.
  • Proračun potrošnje vode, usklađivanje potrošnje i proizvodnje.
  • Izbor pumpi, regulisanje pritiska i protoka.
  • Propisi vezani za pumpne stanice.
  • Pumpne stanice za povišenje pritiska.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.