Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Primena GIS u hidrotehnici

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Sušić dr Zoran
Šifra predmeta
17 - GH535
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima. Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima sagledava prostor u kojem se realizuju projektantske i izvodjacke aktivnosti projekata u hidrotehnici.

Sadržaj predmeta: 

  • Savremene metode prikupljanja i obrade podataka u geodeziji.
  • Digitalna topografija, fotogrametrija i daljinska detekcija.
  • GIS tehnologija i primena.
  • Digitalni modeli terena (DTM) i njihova primena u hidrotehnici.
  • Projekti deformacionih merenja.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.