Departman za Građevinarstvo i geodeziju

BIM u upravljanju građenjem

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Mučenski dr Vladimir, Peško dr Igor
Šifra predmeta
17 - GM535
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za primenu BIM metodologije u procesima izvođenja građevinskih radova. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Uvod u primenu BIM metodologije u okviru upravljanja procesima građenja sa aspekta kontrole troškova, vremena i kvaliteta.
  • Opšte o BIM metodologiji, BIM procesima, načinu upravljanja BIM projektima i primeni istih prilikom planiranja i realizacije građevinskih radova.
  • Analize procesa građenja sa aspekta informacija iz BIM modela i izrada planova upravljanja građenjem kao i izveštaja o realizaciji radova.
  • Komunikacija u BIM timu.
  • Planiranje građevinskih radova – 4D model.
  • Definisanje troškova izgradnje – 5D model.