Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Plovni putevi i luke

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Bačkalić dr Todor
Šifra predmeta
17 - S0I51V
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Primena stečenih znanja o tehničko-tehnološkim osobenostima plovnih puteva i luka, pri rešavanjima problema definisanja logističkih lanaca i lanaca snabdevanja. Poznavanje plovnih puteva i luka definiše mesto i ulogu vodnog saobraćaja u bazi sačinjenoj od znanja stečenih iz predmeta koji obrađuju ostale vidove saobraćaja.

Sadržaj predmeta: 

 • Osnovne eksploatacione osobine vodnih puteva.
 • Osnovne karakteristike unutrašnjeg vodnog saobraćaja.
 • Karakteristike flote. 
 • Nanos i osnove rečne morfologije.
 • Uređenje reka za potrebe plovidbe: utvrđivanje prirodnih karakteristika režima i potrebnog obima uređenja, uređenje korita reke, kanalisanje reka.
 • Plovni kanali.
 • Brodske prevodnice: klasifikacija, sistemi punjenjea i pražnjenja, proračuni i konstruktvni elementi.
 • Održavanje unutrašnjih plovnih puteva.
 • Osnove vodnih puteva i pristaništa u pomorskom saobraćaju.
 • Informacioni sistemi i upravljanje saobraćajem na plovnim putevima.
 • Lučki terminali: terminal za komadne terete, kontenerski terminal, višenamenski terminal, Ro-Ro terminal, terminal za rasute terete, terminal za tečne terete, terminal za plovne kontenere-potisnice.
 • Obrada i opsluživanje plovnih prevoznih sredstava u lukama: tehnologija rada plovnih prevoznih sredstava u lukama, struktura robnih operacija i koordinacija s radom lučkih sredstava i dodirnih vidova prevoženja, raspodela plovila po pristajalištima.
 • Lučko planiranje i razvoj.
 • Modeli lučkih sistema – analitički i eksperimentalni modeli.
 • Analitički i eksperimentalni modeli lučkih sistema.