Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Sanacija betonskih konstrukcija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Kukuras dr Danijel, Malešev dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - GG518
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Student poseduje specijalizovana znanja koja su neophodna za projektovanje i izvođenje sanacija betonskih konstrukcija. Student je osposobljen da odabere i isplanira najoptimalniju metodu za sanaciju betonskog elementa ili konstrukcije u zavisnosti od uzroka i stepena oštećenja, mogućnosti za sanaciju, raspoloživih finansijskih sredsatva i drugih relevantnih uslova.

Sadržaj predmeta: 

  • Tehnički uslovi i kriterijumi za izbor materijala za sanaciju betonskih konstrukcija.
  • Priprema betonskih konstrukcija za sanaciju (priprema betona, priprema armature).
  • Tehnike ugrađivanja reparaturnih materijala.
  • Metode za povećanje prionljivosti.
  • Postupci sanacije prslina.
  • Konstrukcijska sanacija i ojačavanje (metode, detalji i osnove proračuna): smanjivanje opterećenja konstrukcijskih elemenata; prenošenje opterećenja na susedne konstrukcijske elemente dovoljne nosivosti; smanjivanje raspona konstrukcija koje nemaju zadovoljavajuću nosivost; promena konstrukcijskog sistema, ojačanje konstrukcija postupcima prednaprezanja; sanacije putem povećanja preseka; ojačanje i sanacija lepljenjem dodatnih lamela.
  • Materijali za sanaciju i zaštitu betonskih konstrukcija.
  • Tehnička regulativa u oblasti sanacije betonskih konstrukcija.
  • Primeri sanacije betonskih konstrukcija.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.