Departman za Građevinarstvo i geodeziju
IV

Godina

Uticaj zemljotresa na građevinske objekte

Više detalja

Postupci i postrojenja za tretman voda

Više detalja

Regulacija reka i odbrana od poplave

Više detalja

Završni radovi i instalacije na objektima

Više detalja

Mere kod odbrane od poplava

Više detalja

Hidrotehnika

Više detalja

Završni rad – izrada i odbrana

Više detalja

Završni rad – istraživački rad

Više detalja

Napredne tehnike geodetskog projektovanja i nadzora

Više detalja

Upravljanje zemljištem

Više detalja
1 2 3 4 7

Search For Courses