Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Završni rad – istraživački rad

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Šifra predmeta
17 - GIBSC
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih oblasti koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemkoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno koričćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabrane oblasti i proučavaju različitih metoda i radove koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različih oblasti kod stuedenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranoj oblasti, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.

Sadržaj predmeta: Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student proučava stručnu literaturu, stručne i diplomske radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom završnog rada.