Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Upravljanje zemljištem

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Marinković dr Goran
Šifra predmeta
17 - GI252
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljavanje polaznika kursa za razumevanje fenomena upravljanja zemljištem. Akcenat će biti usmeren ka razumevanju specifičnih tranzicionih uslova upravljanja zemljištem karakterističnim za našu sredinu.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Upravljanje zemljištem i proces urbanizacije.
  • Istojiski razvoj upravljanja zemljištem.
  • Ekonomski aspekt upravljanja zemljištem.
  • Sociološki aspket upravljanja zemljištem.
  • Prostorno fizički aspekt upravljanja zemljištem.
  • Ekološki aspekt upravljanja zemljištem.
  • Specifičnosti upravljanja zemljištem u našoj sredini.
  • Prioriteti i strategije upravljanja zemljištem.
  • Zakonski okvir upravljanja zemljištem.
  • Institucionalni okvir upravljanja zemljištem.
  • Katastar nepokretnosti i upravljanje zemljištem.
  • Gradsko građevinsko zemljište.
  • Odnos izemđu planiranja i tržišta gradskog građevinskog zemljišta.
  • Preporuke i smernice za unapređenje procesa upravljanja zemljištem u našoj sredini.
 • Sadržaj vežbi: Konkretan zadatak na izabranom poligonu na teritoriji grada Novog Sada, uz učešće i pomoć relevantnih gradskih institucija.