Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Uticaj zemljotresa na građevinske objekte

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Bulajić dr Borko
Šifra predmeta
17 - URZP58
Studijski program
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Osposobljenost za procenu seizmičkog hazarda i rizika, kao i za proračun uticaja u konstrukciji usled dejstva zemljotresa na građevinske konstrukcije koje se najčešće primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

  • Opšte o zemljotresima: uzroci nastanka i vrste zemljotresa, seizmički talasi, karakteristike zemljotresnog kretanja tla, registrovanje zemljotresa, intenzitet seizmičkog dejstva i seizmičke skale.
  • Procena seizmičkog hazarda, povratni period zemljotresa, verovatnoća prekoračenja seizmičkog događaja u životnom veku građevine.
  • Analiza ponašanja konstrukcija na dejstvo zemljotresa: prinudne prigušene vibracije sistema sa jednim stepenom slobode usled dinamičkog pomeranja osnove.
  • Metoda ekvivalentog statičkog opterećenja i metoda spektra odgovora.
  • Konceptualno projektovanje seizmički otpornih konstrukcija: osnovni ciljevi i zahtevi seizmičke zaštite, metodologija projektovanja, mere za smanjenje seizmičkog rizika.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.